Φωτογραφίες της εταιρείας Εμπόριο Ξυλείας ΑΦΟΙ Σπανόπουλοι Ο.Ε. στη Θέρμη - Θεσσαλονίκη